Soga om Porsekjellaren

Til og med ein frijazz-trio trekte fulle hus på Porsekjellaren i Volda i storheitsperioden på 1980-talet. – Og det på ein torsdagskveld. Dei tre musikarane vart jo aldeles sjokka!

Nye kontraktsigneringar i Hødd

Kommentar frå redaktøren i SNL:

Indianerne lever!

Sjå kva som skjer
Kulturkalendar for Søre Sunnmøre