Det blir sal av rømmegraut og lapskaus, kaker, kaffi, vaffler og kioskvarer. I tradisjons tru blir det sal av tombolalodd til inntekt for Kjeldsund.

Paul-Kristian Hovden held andakt og i møtesalen blir det storfamiliesamling. Kjeldsund tek gjerne imot støtte med gevinstar til tombolaen.