Meiningar

Kommentar frå redaktøren i SNL:

Indianerne lever!

Last mer