Fartøyet, eit Havyard 554, er designa av Havyard Design & Solutions i tett samarbeid med kunden, og er 17 meter breidt og 74,5 meter langt.

Partane har som målsetting å inngå ei effektiv kontrakt i løpet av august 2017, med planlagt levering av fartøyet i april 2019.

Konsernet har arbeida strategisk og målretta for å komme inn i trålarmarkedet, og intensjonsavtalen viser at Havyard er i ferd med å få ein posisjonen også i denne marknaden.