Berg har lang fartstid innan det spesialpedagogiske området, og har arbeidd både i PPT, som førstelektor ved Høgskulen i Volda og ved Universitetet i Stavanger, og ho har hovudfag i spesialpedagogikk, skriv Herøy kommune. Siste åra har ho arbeidd ved Læringsmiljøsenteret, tilknytta Universitetet i Stavanger.