Ørsta kommune tilfører kr 1 050 000.- eks.mva for å få utført utbygginga, skriv Ørsta kommune.

–Utbygginga skal etter avtalen vere fullført seinast 1. september 2018. Prosjektet er i rute og torsdag 14. desember har kommunen og Telenor neste statusmøte, for å sjå til at utbygginga kan gjerast etter planen og gjennomførast så raskt som råd.