Eiendomsoverdragelse Søre Sunnmøre for mai

Ørsta kommune

Andel av Asalvegen 7 (Gnr 15, bnr 286) er overdradd fra Cathrin Osborg Engetrøen til Tor-Erik Amdam (02.05.2017)

Vartdalsstranda 669 (Gnr 108, bnr 2) er overdradd fra Berg Knut til Trust Created By The Last Will & Testament Of Knut Berg (02.05.2017)

Vartdalsstranda 669 (Gnr 108, bnr 2) er overdradd for kr 174.000 fra Trust Created By The Last Will & Testament Of Knut Berg til Sheryl Marie Lewis (02.05.2017)

Andel av Remetunet 1 (Gnr 18, bnr 266) er overdradd fra Bente Iren Åmbakk til Egil Rune Åmbakk (02.05.2017)

Andel av Sjømyrane 9 (Gnr 58, bnr 146) er overdradd fra Roger Alf Trygvason Nilsen til Grete Borghild Angeltveit Nilsen (03.05.2017). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 58, bnr 148

Holmegata 6 F (Gnr 15, bnr 970, seksjon 2) er solgt for kr 2.200.000 fra Inghild Sætre til Sigbjørn Trygve Flø og Valerie Kerr Flø (05.05.2017)

Liadalsvegen 797 (Gnr 3, bnr 9) er solgt for kr 7.000.000 fra Håvoll Industrieiendom as til Liadal Lager as (09.05.2017). Salget omfatter også Gnr 3, bnr 41. Salget omfatter også Liadalsvegen 789 (Gnr 5, bnr 17). Salget omfatter også Gnr 5, bnr 66

Gnr 1, bnr 19 er solgt for kr 500.000 fra Bjarne Enerhaug til Sonja Aksnes og Michael Sverre Johnsen (11.05.2017)

Gnr 16, bnr 233 er solgt for kr 160.000 fra Anne Sofie Tømmerbakk, Erling Per Tømmerbakk, Beth Helen Myklebust, Bjørn Myklebust, Even Myklebust, Hans Martin Tømmerbakk Myklebust, Kåre Henning Myklebust, Ole Petter Myklebust og Per Harald Myklebust til Norhus Ørsta as (11.05.2017)

Ivar Aasen-gata 21 (Gnr 15, bnr 57) er solgt for kr 750.000 fra Hege Welle Aam og Beate Welle til Ørsta kommune (12.05.2017)

Andel av Vartdalsvegen 56 (Gnr 106, bnr 9) er solgt for kr 950.000 fra Eivind Vartdal, Elling Magne Woldsund og Torstein Woldsund til Per Endre Woldsund (15.05.2017). Salget omfatter også andel av Gnr 106, bnr 109

Grimvegen 10 (Gnr 47, bnr 217) er solgt for kr 2.700.000 fra Vegar Almestad og Maria Terese Follestad til Maybell Iren Barstad og Einar Andre Heltne (15.05.2017)

Gnr 26, bnr 2 er overdradd for kr 810.394 fra Inga Kolås Aarsæther og Per Arne Aarsæther til Kjell Stian Kolås Aarsæther (15.05.2017) Overdragelsen omfatter også Follestaddalen 695 (Gnr 26, bnr 4)

Follestaddalen 575 (Gnr 25, bnr 1) er overdradd for kr 825.000 fra Inga Kolås Aarsæther til Gunnhild Aarsæther (15.05.2017)

Andel av Vikebøen 2 (Gnr 14, bnr 526) er overdradd fra Bernt Johan Håndlykken til Nancy Elisabeth Håndlykken (15.05.2017)

Vikebøen 2 (Gnr 14, bnr 526) er overdradd fra Nancy Elisabeth Håndlykken til Mathias Bjørn Håndlykken, Nils Steffen Håndlykken, Petter Edvard Håndlykken og Rune Olav Håndlykken (15.05.2017)

Gnr 11, bnr 32 er solgt for kr 10.000 fra Grete Bae til Jarle Brandt Bae (16.05.2017)

Åkre 62 (Gnr 134, bnr 25) er solgt for kr 1.550.000 fra Frank Sandvik til Elin-Grete Haddal og Ivar Kåre Mork (18.05.2017)

Holmegata 6 C (Gnr 15, bnr 970, seksjon 7) er solgt for kr 2.200.000 fra Roger Øye og Solveig Dagny Øye til Gudrun Bjørdal og Oddmund Bjørdal (18.05.2017)

Osborgvegen 19 A (Gnr 48, bnr 49, seksjon 8) er solgt for kr 2.100.000 fra Sindre Myklebust til Bente Sølvi Enerhaug og Magnar Bjørn Enerhaug (18.05.2017)

Gnr 15, bnr 999 er overdradd fra Marit Jorunn Bjørneset til Bente Ragnhild Bjørneset, Peder Nils Langstøyl Bjørneset, Per Stein Bjørneset og Vidar Jon Bjørneset (18.05.2017). Overdragelsen omfatter også Gnr 15, bnr 1015

Strandgata 14 H (Gnr 14, bnr 62, seksjon 5) er overdradd fra Marianne Vassli til Johnny Vassli Hansen, Øyvind Vassli Hansen og Rita Vassli Nilsson (18.05.2017)

Håkonsgata 6 I (Gnr 16, bnr 213, seksjon 27) er solgt for kr 3.200.000 fra Din Bolig as til Jon Magnus Hovdenakk og Palma Hovdenakk (19.05.2017)

Gullikgarden 6 (Gnr 99, bnr 74) er solgt for kr 1.650.000 fra Eivind Øye til Hans Martin Grønnevet Sætre (19.05.2017). Salget omfatter også Gnr 99, bnr 327

Strandgata 14 H (Gnr 14, bnr 62, seksjon 5) er solgt for kr 2.400.000 fra Johnny Vassli Hansen, Øyvind Vassli Hansen og Rita Vassli Nilsson til Liv Bente Øyehaug (19.05.2017)

Gnr 170, bnr 119 er solgt for kr 300.000 fra Standal Alpesenter as til Siri Næs og Runar Sigbjørn Tafjord (19.05.2017)

Oklabakken 1 C (Gnr 49, bnr 232, seksjon 2) er solgt for kr 2.340.000 fra Din Bolig as til Lorentz Ose Flø (22.05.2017)

Sæbønesvegen 72 (Gnr 169, bnr 2) er overdradd fra Solveig Lilli Sæbønes til Ragni Petra Sæbønes Opsal, Olianne Sæbønes og Toni Olea Sæbønes (22.05.2017)

Andel av Sæbønesvegen 72 (Gnr 169, bnr 2) er overdradd for kr 1.333.334 fra Olianne Sæbønes og Toni Olea Sæbønes til Ragni Petra Sæbønes Opsal (22.05.2017)

Håkonsgata 4 C (Gnr 16, bnr 213, seksjon 9) er solgt for kr 2.780.000 fra Din Bolig as til Liv Petra Hanken Bjørdal (24.05.2017)

Andel av Sætrefeltet 17 (Gnr 99, bnr 261) er overdradd fra Stine Vartdal til Andreas Ryslett (24.05.2017)

Engesetvegen 107 (Gnr 16, bnr 139) er solgt for kr 3.100.000 fra Ole Martin Alsaker Flø til Hege Alsaker Flø og Anita Lilja Martinsdottir Trollebø (30.05.2017)

Rystene 12 E (Gnr 51, bnr 88, seksjon 1) er solgt for kr 2.890.000 fra Holsvik Holding as til Veronica Brekke og Tor Gunnar Klepp (30.05.2017)

Kilde: Statens kartverk

 

Vanylven kommune

Gnr 119, bnr 6 er overdradd fra Petter Bondhus til June Velsvik Knardal og Åsmund Åmelfot (04.05.2017)

Gnr 107, bnr 5 er solgt for kr 2.550.000 fra Silje Kristin Rusten til Vegard Kammen og Tonje Sætre (04.05.2017)

Gnr 107, bnr 44 er overdradd fra Silje Kristin Rusten til Bente Oddrun Sundnes (04.05.2017)

Gnr 14, bnr 49 er overdradd til Møre og Romsdal fylkeskommune (11.05.2017)

Gnr 116, bnr 27 er solgt for kr 50.000 fra Sigurd Rovde til Store Rovde Sa (12.05.2017). Salget omfatter også Gnr 116, bnr 28

Gnr 9, bnr 74 er overdradd fra Hanna Fagerhol til Sølvi Marie Gjerde og Vidar Lauritz Parr (18.05.2017)

Gnr 100, bnr 67 er overdradd fra Astrid Margrethe Olsen Løvoll til Ottar Jan Løvoll, Ronny André Løvoll, Ingunn Solbakke Løvoll Nordal, Sivert Løvold, Ove Ingmar Løvoll og Brit Synnøve Sætrevik (18.05.2017)

Gnr 100, bnr 67 er overdradd for kr 300.000 fra Ottar Jan Løvoll, Ronny André Løvoll, Ingunn Solbakke Løvoll Nordal, Sivert Løvold, Ove Ingmar Løvoll og Brit Synnøve Sætrevik til Anders Rikard Løvoll (18.05.2017)

Gnr 46, bnr 47 er solgt for kr 1.000.000 fra Lars Almklov til Lars-Herman Hermansen (30.05.2017)

Andel av Gnr 10, bnr 9 er solgt for kr 150.000 fra Bjarne Maalø til Roger Haugen (31.05.2017)

Kilde: Statens kartverk

Ulstein kommune

Gnr 8, bnr 150 er overdradd for kr 437.510 fra Sigrun Kari Hoelsbrekken Wigg til Ulstein kommune (27.04.2017)

Andel av Gnr 72, bnr 19 er overdradd fra Bente Eiken til Ove Jan Standal (02.05.2017)

Andel av Gnr 72, bnr 19 er overdradd fra Ove Jan Standal til Tone Britt Eiken Sørheim (02.05.2017)

Andel av Varleiteråsa 7 (Gnr 9, bnr 304) er overdradd til Perny Halldis Austnes og Eli Anne Vattøy (04.05.2017)

Hovsetbakkane 6 (Gnr 9, bnr 420, seksjon 3) er solgt for kr 3.000.000 fra Benedicte Hellevik Garnes til Robin Jackson Indreflø og Iselin Stenersen Klungsøyr (04.05.2017)

Hovsetlia 4 (Gnr 9, bnr 411) er solgt for kr 3.175.000 fra Inga Marthe Grønseth og Bragt Marcus Anthonius Johannes Van til Martine Kaldhol og Kristoffer Velle Kvalsvik (04.05.2017)

Osbergvegen 1 (Gnr 7, bnr 774, seksjon 1) er solgt for kr 1.900.000 fra Anita Humberset og Frode Hauge Myrene til Ola Birkeland (04.05.2017)

Hovsetbakkane 30 (Gnr 9, bnr 70) er solgt for kr 4.000.000 fra Louise Marie Årdal til Jens Einar Opstad Berge og Trine Sæter (04.05.2017)

Øvste Storegjerdet 5 B (Gnr 8, bnr 433, seksjon 7) er solgt for kr 2.200.000 fra Torbjørg Indergård til Doris Alice Høybakk (05.05.2017)

Ospelia 22 (Gnr 7, bnr 468) er solgt for kr 3.400.000 fra Gudmund Olav Wigg til Torkjell Ringstad og Karen Strand (10.05.2017). Salget omfatter også Gnr 7, bnr 585

Eiksundkaia 80 (Gnr 70, bnr 23) er solgt for kr 650.000 fra Fridtjov Eiksund til Jan Ove Eiksund (10.05.2017). Salget omfatter også Gnr 70, bnr 85

Vikemarkråsa 14 (Gnr 8, bnr 533, seksjon 6) er solgt for kr 3.916.137 fra Boindustri as til Knut Otto Holstad (18.05.2017)

Hovsetråsa 90 (Gnr 9, bnr 271) er solgt for kr 2.100.000 fra Daniel Nysæter og Kristina Margrete Strand til Esad Nuhic og Marica Nuhic (18.05.2017)

Hovsetsvingane 28 (Gnr 9, bnr 500, seksjon 3) er solgt for kr 4.621.050 fra Total Bygg Hjørungavåg as til Daniel Nysæter og Kristina Margrete Strand (19.05.2017)

Andel av Gnr 20, bnr 57 er overdradd for kr 300.000 fra Olav Johan Molvær til Nils Rune Molvær (22.05.2017)

Andel av Gnr 20, bnr 24 er solgt for kr 200.000 fra Kjell Arne Karolus Garnes til Margaret Kristin Garnes (22.05.2017)

Selvågvegen 182 (Gnr 75, bnr 4) er overdradd fra Olav Johan Molvær til Geir Ove Molvær (22.05.2017)

Vågen 31 (Gnr 28, bnr 39) er solgt for kr 2.860.000 fra Kristin Marø til Joar Haddal (23.05.2017)

Strandvegen 88 (Gnr 25, bnr 53) er solgt for kr 2.050.000 fra Egil Jostein Hernes og Leif Hernes til Tseday Anbeso Gurmu og Dawit Wasihun Lakew (24.05.2017)

Saunesvegen 35 B (Gnr 25, bnr 293, seksjon 1) er solgt for kr 1.750.000 fra Kirsten Anne Svendsen til Marianne Thorseth (24.05.2017)

Gnr 17, bnr 2 er overdradd fra Kjartan Sindre Myrene til Tørres Stenersen Myrene (29.05.2017). Overdragelsen omfatter også Haddalvegen 57 (Gnr 17, bnr 15)

Holsekerbakken 8 B (Gnr 10, bnr 273, seksjon 1) er solgt for kr 3.600.000 fra Alen Nuhic og Kristine Warholm til Raymond Knotten og Jacquiline Andrew Semboja (31.05.2017)

Kilde: Statens kartverk

 

Hareid kommune

Kvennavegen 6 (Gnr 41, bnr 1090, seksjon 14) er solgt for kr 1.750.000 fra Anne Teigene Johansen til Stian Dyrvik (02.05.2017)

Bautevegen 43 (Gnr 77, bnr 152) er solgt for kr 3.500.000 fra Iren Cecilie Muren og Andreas Stamnes til Eldar Sellereite (03.05.2017)

Kjøpmannsgata 27 (Gnr 41, bnr 294, seksjon 10) er solgt for kr 4.100.000 fra Johannes Fosså og Jorunn Marie Vaadal Fosså til Else Marie Haug Nevstad og Niels Inge Nevstad (05.05.2017)

Holane 27 (Gnr 46, bnr 132) er solgt for kr 4.600.000 fra Christian Åsmo til Lars Ove Moldskred og Rønnaug Beate Mork (10.05.2017)

Melshornvegen 86 B (Gnr 41, bnr 1262, seksjon 8) er solgt for kr 2.200.000 fra Anne Margrete Skram Garnes og Per Halvard Garnes til Gina April Gjerde (11.05.2017)

Mjølkevegen 11 (Gnr 41, bnr 1314) er solgt for kr 3.045.076 fra Trelast as til Anne Margrete Skram Garnes og Per Halvard Garnes (12.05.2017)

Andel av Vonheimsteigen 10 (Gnr 52, bnr 256, seksjon 4) er solgt for kr 850.000 til Ingvild Pedersen og Erling-Johan Breivik Rovde (15.05.2017)

Vågsleitet 8 (Gnr 70, bnr 170) er solgt for kr 2.300.000 fra Asbjørn Torodd Hveding til Marita Kvammen (15.05.2017)

Andel av Hjørungavågvegen 2 (Gnr 70, bnr 169, seksjon 1) er solgt for kr 100.000 fra Ottar Andreas Overå til Anne-Marie Overå (18.05.2017)

Gnr 77, bnr 178 er solgt for kr 490.000 fra Hjørungavåg Byggelag as til Kristoffer Bårslett Hansen (18.05.2017)

Hjørungavågvegen 2 (Gnr 70, bnr 169, seksjon 4) er solgt for kr 1.385.000 fra Kristoffer Warholm til Lene Mari Andresen (19.05.2017)

Pilskogane 16 (Gnr 77, bnr 171, seksjon 2) er solgt for kr 1.500.000 fra Fride Haugen Vedde til Marita Slinning Øvrelid (23.05.2017)

Løsingsteinen 13 (Gnr 41, bnr 1047) er solgt for kr 2.150.000 fra Karl Ivar Bigset til Andrzej Piotr Schreiber og Jowita Agnieszka Schreiber (26.05.2017)

Geilevegen 14 (Gnr 47, bnr 42) er overdradd fra Jorunn Kalland til Jan Kåre Kalland, Karl Henning Kalland og Vidar Kalland (29.05.2017). Overdragelsen omfatter også Gnr 47, bnr 147. Overdragelsen omfatter også Gnr 48, bnr 161.

Kilde: Statens kartverk

 

Volda kommune

Gnr 15, bnr 67 er solgt for kr 4.486.683 fra Koppen Industrier as til Strand Utvikling as (04.05.2017)

Morkabrauta 6 B (Gnr 11, bnr 101, seksjon 2) er solgt for kr 2.904.800 fra Tømrer Prosjekt as til Mathilde Dypveit Brekke (04.05.2017)

Andel av Nylenda 13 (Gnr 27, bnr 61) er overdradd fra Alfred Einar Høydal til Olina Høydal (04.05.2017)

Gamletunvegen 8 (Gnr 18, bnr 225) er solgt for kr 4.500.000 fra Tom Hamre til Eli-Karin Sjåstad Åsebø og Matz Kroken Åsebø (08.05.2017)

Vikebygdvegen 218 (Gnr 26, bnr 5) er solgt for kr 1.500.000 fra Reidun Hoggen til Kibreab Ghebrehiwet Ghebreab og Mibrak Andebrhan Misghina (08.05.2017)

Løviknesvegen 25 (Gnr 32, bnr 7) er solgt for kr 1.462.500 fra Camilla Leira Humberset og Andreas Sandbakk til Trond Heltne og Malin Sæterøy Håskjold (11.05.2017)

Osgarden 11 B (Gnr 20, bnr 40, seksjon 3) er solgt for kr 2.250.000 fra Ragnhild Heidi Fauske til Liv Dagrun Haugen og Terje Haugen (12.05.2017)

Dalsfjordvegen 2018 (Gnr 131, bnr 17) er solgt for kr 150.000 fra Harald Eidset til Cecilie Bjørnøy (15.05.2017)

Aldalsvegen 25 (Gnr 39, bnr 1) er overdradd fra Olav Hunnes til Anders Aasen Hunnes og Jorunn Sandbakk Hunnes (12.05.2017)

Gnr 133, bnr 44 er overdradd til Jan Arve Mårstøl og Pernille Mårstøl (15.05.2017)

Ristevegen 19 F (Gnr 30, bnr 380, seksjon 6) er solgt for kr 2.770.000 fra Solbjørg Nautvik til Ove Rune Driveklepp og Line Rydheim (19.05.2017)

Brautavegen 7 (Gnr 89, bnr 38) er solgt for kr 1.375.000 fra Alexandria Nakpil Følsvik, John Christian Følsvik, Trond Elias Følsvik og Synnøve Følsvik Lyshol til Jan Ove Liseth (22.05.2017). Salget omfatter også Gnr 89, bnr 42

Andel av Gnr 42, bnr 22 er overdradd fra Kari Leinebø til Ola Leinebø og Ulf Leinebø (23.05.2017)

Andel av Heltnevegen 18 (Gnr 20, bnr 120) er overdradd fra Liv Lien til Geirmund Lien (23.05.2017)

Andel av Kleiva 48 (Gnr 10, bnr 1) er overdradd til Inger Petrine Langvatn Øren og Johan Geir Øren (24.05.2017)

Lønnevegen 11 C (Gnr 17, bnr 145, seksjon 4) er solgt for kr 2.330.000 fra Ann-Hege Møller Hjelmeseth og Iver Husøy til Ester Sølvi Moltumyr (24.05.2017)

Lidavegen 36 (Gnr 4, bnr 3) er overdradd fra Inger Johanne Lid og Kåre Johan Lid til Beate Lid Belt og Martin Bjarne Belt (29.05.2017)

Månanesvegen 170 (Gnr 54, bnr 7) er overdradd for kr 10.000 fra Egil Måen til Reidun Merete Måen og Ledvin Skjerdal (29.05.2017)

Andel av Koldå 11 (Gnr 20, bnr 199) er overdradd fra Olav Norheim til Marit Bergljot Norheim (29.05.2017)

Kilde: Statens kartverk

 

Sande kommune

Gnr 23, bnr 19 er overdradd fra Aslaug Petra Knotten til Greta Flø, Anne-Mari Knotten, Magnar Knotten, Ole Per Knotten og Terje Knotten (27.04.2017)

Gnr 87, bnr 24, fnr 1 er overdradd til Landsbyhuset Breidablik (28.04.2017)

Gnr 29, bnr 8, seksjon 1 er solgt for kr 1.400.000 fra Erling-Johan Breivik Rovde til Siv Helen Johnson Tødenes (04.05.2017)

Gnr 29, bnr 1 er solgt for kr 4.000.000 fra Margaret Storhaug til Marius Hammer Gunnarstein og Elise Waade Myklebust (05.05.2017). Salget omfatter også Gnr 29, bnr 68

Gnr 23, bnr 19 er solgt for kr 950.000 fra Greta Flø, Anne-Mari Knotten, Magnar Knotten, Ole Per Knotten og Terje Knotten til Inger Marta Saltskår Waage (10.05.2017)

Gnr 29, bnr 37, seksjon 2 er solgt for kr 1.680.000 fra Dorthe Mari Nordahl til Jørn Olsen og Nora Jakupi Skinnes (10.05.2017)

Gnr 86, bnr 20 er solgt for kr 1.565.000 fra Frank-Inge Riise og Ingeborg Stavdal til Knut Johannes Flote og Dorthe Mari Nordahl (18.05.2017)

Gnr 12, bnr 16 er solgt for kr 300.000 fra Ronald Inge Notøy til Hjarle Hegre Kraglund (29.05.2017)

Gnr 8, bnr 21 er solgt for kr 1.000.000 fra Berit-Olin Savage og Mark Savage til Karsten Pawel (30.05.2017)

Kilde: Statens kartverk

 

Herøy kommune

Trolldalsvegen 26 B (Gnr 56, bnr 108, seksjon 2) er solgt for kr 2.285.000 fra Tømrer Prosjekt as til Knut Olav Lia og Renate Eidsvik Nygård (02.05.2017)

Jordmor Helgas veg 6 (Gnr 34, bnr 241) er overdradd fra Harsvik Knut til Margrethe Harsvik (03.05.2017)

Koparstadvegen 35 (Gnr 4, bnr 340) er overdradd fra Magne Lois Kvalsund til Vendel Grønsdal Kvalsund og Marius Vangen Kvalsvik (04.05.2017)

Bergshaugen 11 B (Gnr 30, bnr 104, seksjon 2) er solgt for kr 2.200.000 fra Palma Myklebusthaug til Eli Karin Kvalsund og Idar Kvalsund (04.05.2017)

Andel av Kobbenesvegen 14 (Gnr 44, bnr 43) er overdradd til Anne Sørøy Voldnes og Robert Arent Voldnes (05.05.2017)

Andel av Nedre Bergslia 3 (Gnr 30, bnr 35) er overdradd til Anne Sørøy Voldnes og Robert Arent Voldnes (05.05.2017)

Igesundvegen 6 (Gnr 34, bnr 99, seksjon 4) er solgt for kr 3.481.889 fra Sentrumsteigen as til Lindbjørg Vike (08.05.2017)

Sjukeheimsvegen 16 (Gnr 37, bnr 158) er solgt for kr 1.300.000 fra Lisbeth Margrete Skinnes Pettersen, Alis Gun Skinnes, Henning Skinnes, Lena Skinnes og Mona Liv Skinnes til Ståle Skinnes Løsnæss (10.05.2017)

Gnr 37, bnr 102 er solgt for kr 570.000 fra Fylling K as til Fylling Eigedom as (10.05.2017)

Gnr 34, bnr 541 er overdradd for kr 30.000 fra Gvv26 as til Oddmund Anders Kvalsvik (12.05.2017)

Gnr 29, bnr 364 er overdradd fra Odd Morten Berge til Stig Konrad Berge (15.05.2017)

Gnr 4, bnr 250, fnr 8 er overdradd til Rita Yi Chun Kleppe, Andre Fugledal Kvalsund og Lisa-Mari Soriano Kvalsund (12.05.2017)

Lisjebøvegen 21 (Gnr 29, bnr 122) er overdradd fra Brita Koppen til Kirsti Bjørg Koppen og Liv Jenny Koppen (15.05.2017)

Nyevegen 193 (Gnr 11, bnr 17) er solgt for kr 2.797.200 fra Sævik Utleigehytter as til Sirius C as (18.05.2017)

Gnr 62, bnr 48, seksjon 4 er solgt for kr 15.000 fra Moltustranda Båtforening til Atle Barry Skorpen (18.05.2017)

Gnr 80, bnr 23 er solgt for kr 248.688 fra Herøy kommune til Tømrer Prosjekt as (15.05.2017)

Støylavegen 26 (Gnr 26, bnr 248) er solgt for kr 900.000 fra Bt Utbygging as til Kristina Muren og Glenn Erik Valø (19.05.2017). Salget omfatter også andel av Støylavegen 14 (Gnr 26, bnr 256). Salget omfatter også andel av Gnr 26, bnr 258

Andel av Støylavegen 14 (Gnr 26, bnr 256) er solgt for kr 1.075.000 til Bt Utbygging as, Marianna Margaryan Furø og Michael Furø (19.05.2017). Salget omfatter også Støylavegen 28 (Gnr 26, bnr 257). Salget omfatter også andel av Gnr 26, bnr 258.

Nedre Hjelmeset 2 P (Gnr 31, bnr 189, seksjon 1) er solgt for kr 1.610.000 fra Oddhild Johansen Myklebust til Henrikke Johanne Valø Andersen (23.05.2017)

Gnr 62, bnr 48, seksjon 2 er solgt for kr 15.000 fra Moltustranda Båtforening til Bård Petter Gjerde (24.05.2017)

Gnr 62, bnr 48, seksjon 1 er solgt for kr 15.000 fra Moltustranda Båtforening til Geir Flø (24.05.2017)

Gnr 62, bnr 48, seksjon 3 er solgt for kr 15.000 fra Moltustranda Båtforening til Magnar Lillestøl (24.05.2017)

Eggesbøvegen 20 (Gnr 38, bnr 19) er solgt for kr 419.250 fra Tampen Eiendom as til Westing as (24.05.2017)

Gnr 38, bnr 281 er solgt for kr 275.000 fra Westing as til Tampen Eiendom as (24.05.2017)

Solbergvegen 10 (Gnr 20, bnr 35) er overdradd fra Per Frøystad til Ruth Jorunn V Frøystad (26.05.2017)

Støylavegen 20 (Gnr 26, bnr 255) er solgt for kr 1.000.000 fra Bt Utbygging as til Camilla Lovise Storøy og Tore Warholm (24.05.2017). Salget omfatter også andel av Støylavegen 14 (Gnr 26, bnr 256). Salget omfatter også andel av Gnr 26, bnr 258

Gnr 83, bnr 92 er solgt for kr 62.620 fra Herøy kommune til Voll as (29.05.2017)

Vikevegen 42 (Gnr 36, bnr 10) er solgt for kr 2.000.000 fra Marit Inga Vike til Eli Jorunn Vike Nerland, Bjørn Børre Vike, Kjellmar Vike og Paul Jostein Vike (30.05.2017)

Gnr 34, bnr 22, seksjon 8 er overdradd for kr 580.000 fra Igero as til Sjøsida Eigedom as (30.05.2017)

Sandvika 17 (Gnr 59, bnr 14) er solgt for kr 2.200.000 fra Anja Sandvik til Beate Bigset Aakvik og Bjørnar Nerland (31.05.2017)

Gnr 40, bnr 79 er solgt for kr 170.000 fra Ruben Bakke til Stian Vangen Kopperstad (31.05.2017)

Kilde: Statens kartverk

17. mai-program for din kommune

HAREID KOMMUNE

Hareid

07.00: Revelje

Melshorn og Hareid skulekorps spelar i gatene

10.00: Song ved bysta av Johan H. Grimstad

Hareid Blandakor

10.30: Kransing av minnesteinane ved Hareid Kyrkje

Tale v/ Oskar Grimstad

11.00: Festgudsteneste i Hareid Kyrkje

MATSAL

Frå kl 13.00 i Hareidhallen

Frå kl 11.00 – 15.00 på Hareid Bedehus

12.15: Barnetog/borgartog frå barneskulen

Oppstilling ved Barneskulen kl 12.00

Rute: Barneskulen, Sjukeheimen(Blomsteroverrekking), Køyrevegen, Strandgata, Kjøpmannsgata, Pålhaugen, Hareid Stadion

Oppstilling: Flaggborg, Speidarar, Hareid Skule(1. og 2. klasse), Melshorn/skulekorpset, Hareid skule(3. -7. klasse), Barnehagane, Lag og Organisasjonar, Bygdefolk.

13.00: Samling og leikar på Hareid stadion

Helsing frå Ordførar Anders Riise

Sal av middag, pølser, is, brus, kaffi og kaker i hallen, klubbhuset og kioskane.

15.00: Familiefest i Hareidhallen

Programleiar: Bente Andreassen Pilskog

Festtalar: Liv Osnes Dalbakken

17.00: Festsamling på Hadartun (innandørs)

Programleiar: Gunn Berit Gjerde

Appell: Anders Riise

 

 

Bigset

08.00: Flaggheising

Bigset skulekorps går parade til Geilane.

09.45: Barnetog, oppstilling

 

10.00: Barnetog, avmarsj

Toget går til Bigset vest. Vel tilbake på skulen oppfordrar vi alle til å vente i toget og synge «Ja, vi elskar…» i lag med korpset.

11.00: Barnetime i gymsalen

Programinnslag ved skuleklassene ved Bigset skule.

12.00: Matsal og kiosk

I regi av Bigset skulekorps.

13.00: Leikar

Leikar for born og vaksne. Premiering.

14.00: Fantetog

v/ 7. klasse

15.00: Friluftsfest i Bygdatunet

Velkommen v/ leiarar for festen, born frå 7. klasse.

Rasofielgarden Vonheim er åpen for publikum etter friluftsfesten.

 

 

HERØY KOMMUNE

Bergsøya

10:15: Tog frå Huldalsbana til kyrkja.

(Flaggborg, Bergsøy skulekorps og andre)

11:00: Gudsteneste i kyrkja

12:00: Kransenedlegging ved bautaen

12:15: Tog oppstilling

Vanleg rute; m/stopp ved sjukeheimen, og vidare gjennom rundkøyringa på Hjelmeseth, opp Bendalen og tilbake til kulturhuset.

12:00: Servering starter på Herøy kulturhus

Sal av rjomegraut, kaffi, kaker, pølser is og brus

13:30: Leikar for borna

ved Kulturhuset, når toget er kome.

14:30: 17. mai fest på Herøy kulturhus.

15:15: Kino i kinosalen

«Kjæledyrenes hemmelige liv»

15:20: Tale for dagen ved Annelise Chapman

Allsong, song, Ann-Kristin Frantsen og sammensatt korps, utdeling av gåver

 

 

 

Myrvåg

10.30: Kransenedlegging

på minnesmerka ved kyrkja

Kl. 11.00: Gudsteneste i Indre Herøy Kyrkje

12.15: Folketoget

går frå Møre barne -og ungdomsskule.

Flaggborg, årets 17. mai-korps, barnehage, speidar, russ osv..

12.45: Ord for dagen

på Myrvåg Sjukeheim ved Arnstein Andersen.

Toget går vidare til Møre-skulen etter appellen.

13.00: Sal av lapskaus, rømmegraut, pølser, mòr, kaker, is.              

14.00: Leikane startar ute og inne

 16.00: Familiefest

på Møre Barne -og ungdomsskule Stig Vattøy er årets talar.

Filmframsyning for dei minste.

Parkering ved Tussa og Pekas

 

 

ULSTEIN KOMMUNE

Ulsteinvik sentrum

10:00: Barnetoget
Oppstilling frå kl 09:30
Rute: Fredheim – Kyrkjebakken – Gjerdegata – ned Reiten (Her flettast toget med toget som kjem frå Ulstein krins) – Ned på Sjøgata ved Shell – Sjøgata – opp ved legesenteret – Omsorgsbustadene i Holsekerdalen (Toget stoppar når det første korpset kjem til omsorgsbustadane og spelar to vers av nasjonalsongen. Overrekking av blomar) – vidare oppover Holsekerdalen – ned Holsekervegen – Vikemyra – Kyrkjegata – Ulstein kyrkje.

11:00: Kransing v/minnesteinane
Mannskoret v/ dir. Robert Skeide  Allsang med forsang av mannskoret  og tale ved Hans Ole Låbakk

11:30: Familiegudsteneste
Song ved Mannskoret og Korklubben Sokneprest Margit Lovise Holte

12:15: Barneleiker ved Ulsteinvik Barneskule

15:00: Folketoget
Oppstilling kulturalmenningen.
16:00: Friluftsfest
Ved Ulstein Ungdomsskule Festtale v/Iselin Aske og tale v/russepresident Kjetil Andre Frøystadvåg

17:30: Eldrefest på Bygdestova
Leiing og underhaldning ved Oddgeir Nygjerde  m/ familie Tale ved Magne Grimstad jr. Det vert sal av kaker og kaffi

19:30: Folkefest på Sjøborg
Tale av Odd Nesse, Konferansierar: Mathea Holte Grevstad og Johanne Orvik, Underhaldning av Ulstein Tween Sing, Ytre Strøk og Johannes Davidsen, Lakris og Åsa Hauge.  Aksel Hauge fortel om 17. mai i 1945. Film frå avdukinga av Ragnar Ulstein-bysta.

 

 

VANYLVEN KOMMUNE

Syvde

08.30: Fantetog i bygda.

Start hos Frode Myklebust

10.30: Gudsteneste i Syvde kyrkje v/Ivar Austrheim.

Syvdeklang og Syvde skulekorps tek del.

Kransing av bautaen ved kyrkja ved ordførar Lena Landsverk Sande

11.30: Folketog. 

Rute:  Syvde kyrkje – Syvdetun – skulen

12.30: Matservering på Syvde samfunnshus

13.00: Leikar for born og vaksne på skuleplassen

15.00: Folkefest på Syvde samfunnshus. 

Festtalar:   Gardist Sofie Amalie Vik

 

 

VOLDA KOMMUNE

Volda sentrum

08.00: Salutt v/Jørn Egge

(ansvarleg for salutten på det 30. året)

Flaggheising

09.30: Oppstilling av barnetoget ved Volda sjukehus

09.55: Salutt

10.00: Barnetoget

Dei går denne ruta: Kløvertunvegen, Kårstadvegen, Engesetvegen, Volda Omsorgssenter, Engesetvegen, Fjordsyn, Seljebakken, Kyrkjegata, Uppheimsplassen

Alle samlast på Uppheimsplassen etter barnetoget. Helsing frå ordførar Jørgen Amdam

10.30: Volda Mannskor syng først på Volda Omsorgssenter, så på Fjordsyn.

11.00: Volda Skulekorps opnar kiosk/kafé på Samfunnshuset.

Kafé på Uppheim, KFUK/KFUM Volda

Grautsal ved Volda Vokal i Røysløda

11.00: Åtgaum kunstlaug (Telebygget).

Kunstutstilling: Måleri av medlemer i NFUK Nordvest (Norsk forening for uavhengige kunstnere)

11.15: Volda Blandakor syng på Volda sjukehus.

12.00: Familiegudsteneste i Volda kyrkje

12.30: Mork

Tog frå Morksenteret/Nilletun til Mork grendahus

Leikar for born

Sal av brennsnut, is, kaffi og kaker

12.30: Vikebygda skule (Slutt kl. 14.30):

Leikar for born med premiering

Kiosk og kafé

12.30: Leikar på Uppheimsplassen.

Premiar til alle born (Slutt kl. 14.00)

12.45: Kransing av bautaen ved Volda kyrkje.

Tale ved Cecilie Dahle Torbjørnsen

Song av Volda Mannskor

13.00: Lid

Toget går frå skulen.

Leikar

13.15: Krumsvikbautaen.

Ove Røv og representantar for Norske Reserveoffiserers Forbund legg ned blomar.

Song av Volda Mannskor

14.00: Uppheimsparken.

Veterankorpset speler.

15.00: Fest på Lid Grendahus

15.30: Volda Hornmusikk speler ved Volda Omsorgssenter.

15.30: Oppstilling av folketoget ved Volda Omsorgssenter

16.00: Salutt

Folketoget går denne ruta: Volda Omsorgssenter, Engesetvegen, Fjordsyn, Seljebakken, Storgata, Hamnegata, Industrivegen, Rådhusgata, Gymnasvegen til Uppheimsplassen

Tale for dagen ved Olav Skjærpe Brattli.

Korpsa speler; vi syng Nordmannen.

Russetalar ved Mathias Ringset Kolås og Jekeziahrem Acuna Villanueva.

17.30: 17. mai-fest på Volda bedehus

18.00: Folkefest på Samfunnshuset.

18.00: 17. mai-fest i Pinsekyrkja

19.30: Nasjonal festkonsert i Volda kyrkje
Symfoniorkesteret speler.

 

 

Straumshamn

12.15: Gudsteneste i Kilsfjord kyrkje

Blomar v/bautaen

13.30: Folketog frå kyrkja til Kilsfjord grendahus

14.00: Feiring av dagen på grendahuset.

Tale for dagen v/Kirsti Følsvik.

Sal av middag, kaker og kaffi.

Leikar, konkurransar og underholdning for små og store.

 

 

ØRSTA KOMMUNE

Ørsta sentrum

09.15: Barnetoget stiller opp på Ørsta stadion.

Barnetoget går denne ruta: Holmegata – Ivar Aasengata – Vikegeila – Håkonsgata – Ørstaheimen – Prestebrauta – Austlidvegen – Anders Aarsæter-gata – Vikegata til Nekken. Toget stiller opp med front mot kyrkja.

10.30: Kransing av bautaen på kyrkjebakken

ved Anne Ellingsen. Ørsta Hornmusikk spelar.

11.00: Ørsta kyrkje.       

Festgudsteneste ved spr. Moltubak, Arnulf Hjertvik, kantor Riise og andre.

Offer til Amnesty International Norge.

11.00: Frikyrkja.

Festgudsteneste v. pastor Kjersti Gulli Petersen. Med påfølgande festkyrkjekaffi.

11.00: Leikar for borna på Ørsta stadion.

12.00: Minnemarkering ved bautaen på Lianeset.

Arr. Ørsta Rotary/Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF).

12.00: Gruppe frå Follestaddal Hornmusikk spelar ved Ørstaheimen.

13.00: Russetale i Laguneparken

ved russepresidentane Jekeziahrem Villanueva og Mathias Kolås.

13.30: Friluftskonsert

med gruppe frå Follestaddal Hornmusikk i Laguneparken.

14.00: Ørsta ungdomslag opptrer i Laguneparken med leikarringar.

14.45: Folketoget stiller opp på Ørsta stadion.

15.00: Folketoget

Toget går denne ruta: Stadion – Holmegata – Ivar Aasengata – Vikegata – Anders Aarsæter-gata – Kyrkjegata – Ivar Aasengata – Parkvegen til Laguneparken. I tilfelle dårleg vêr går toget til Ørsta kulturhus.

15.45: Folkefest i Laguneparken.

Programleiar: Kim Thorup, Ørsta Hornmusikk, Louise Engeseth song og John Inge Leira Bjøringsøy piano, Festtalar: Svein Aam, damekoret Lyst, Tore Vinjevoll dikt, jentebandet FAMS.

Sal av kaffi, kaker, smørbrød, is og brus:

Ørsta kulturhus kl. 10.00 – 17.00

Ørsta stadion kl. 10.00 – 15.00

I tilfelle dårleg vêr vert alle arrangement i Laguneparken flytta til flatsalen i Ørsta kulturhus.

 

 

Barstadvik

10:30: Gudsteneste i Vartdal kyrkje

12:00: Folketog frå skulen

13:00: Matsal og uteleikar

17:00: Folkefest

Diverse program Rune Sæbønes: Atlanterhavskryssinga

 

 

Brautaset

11.30-13.30: Dalane skule

Grendalaget i Brautaset krins ynskjer velkommen til 17-mai feiring på Dalane skule. Sal av lunsjbuffet, kaker og kaffi, pølser og is. Song v/ Christoffer Jensen kl. 12.30

12.45: Leikar

 

 

Vartdal

06.15: Skramletog frå skulen 

(aldersgrense 5. klasse)

10.30: Gudstjeneste i Vartdal kyrkje

13.00: Barnetoget går frå skulen

14.00: Apell

Sal av mat, kaffi og kaker i VD-hallen

Leikar og aktivitetar

16.00: Folkefest i VD- hallen

17. mai

Her kjem 17. mai program

Test