Stikkord "Allkunne"

Fleire gjester enn innbyggjarar i Noreg

Tysdag ettermiddag 12. september 2017 hadde Nynorsk kultursentrum hatt 5 277 762 gjester og brukarar. Det er like mange som det er innbyggjarar i Noreg. Les mer

Politikarar får velje leksikon-favorittar

Det nynorske digitale leksikonet Allkunne har spurd nynorskbrukande politikarar i kvart parti om å velje ut leksikon-artiklar dei vil løfte fram. Les mer