Stikkord "høgskulen i volda"

Digitaliseringa i fokus

Digitaliseringa av Noreg skyt fart. Likevel seiast det at vi berre har sett byrjinga på ei stor omvelting. Kunnskap i Vekst 2017 set fokus på kva status på digitaliseringa er, og kor vegen vidare kan gå. Les mer

«Verdiar»

Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda vert arrangert 21.-28. september. I år er det nasjonale temaet «Verdiar». Les mer

Bli med inn i biene si verd

…eller lær å kode ei datamaskin! Eller finn ut korleis du kan få eit godt liv heile livet. Dette og meir til kan ein oppleve under Forskingsdagane 21.-28. september i Volda og omegn. Les mer

Ny høgskuleleiing frå i dag

Karen Lomeland Jacobsen tek til som direktør ved Høgskulen i Volda i dag, 21. august. Les mer

Kjærleiken er for alle

Å leve som lesbisk, homofil, bifil og transperson på bygda er tema for to opne arrangement i Volda 21. august. Alle er velkomne til deling av kunnskap og erfaringar. Les mer

Største solcelleanlegget på offentleg bygg

Fredag 18. august inviterer Høgskulen i Volda og Statsbygg til opning av nytt solcelleanlegg ved høgskulen. Den offisielle opninga vil skje ved landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Les mer

Musikk og livshandtering

På Høgskulen i Volda kan ein lære å bruke musikk på ein alternativ måte. Kurset «Musikk og livshandtering 1» på Høgskulen i Volda går over eitt semester .   Les mer

Nytt masterstudie ved Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda har inngått eit samarbeid med Høgskulen på Vestlandet som gjer at studentar kan få undervisning og rettleiing i masterstudiet i kreative fag og læreprosesser i Volda. Les mer

Mange vil til Volda

Høgskulen i Volda har ein god auke i talet på førsteprioritetssøkjarar i Samordna opptak samanlikna med fjoråret. Dette er klart etter at søknadsfristen gjekk ut 15. april. Les mer

Kandidatane til høgskulestyret er klare

Høgskulestyret ved Høgskulen i Volda skal ha to nye studentrepresentantar, og no har seks kandidatar vorte nominerte. Les mer