Stikkord "høgskulen i volda"

«Han teller oss!»

–Det hende at vi måtte rope til Statsbygg sin utsende: «Vent! Eg er eigentleg på kontoret! – men berre ein tur innom nabokontoret!» … eller «Er berre på do ein tur». Les mer

Vert digitale spydspissar

Høgskulen i Volda har fått 13,6 millionar kroner til digitalisering av grunnskulelærarutdanning. – Ei sterk tillitserklæring til fagmiljøa våre, meiner dekan Arne Myklebust. Les mer

Japan-delegasjon besøkte høgskulen

Presidenten for Rikkyo University i Tokyo og følgjet hans, likte det dei såg og høyrde i Volda. Les mer

Skal forske på bruk av nettbrett i barneskulen

Barns bruk av nettbrett i skriveopplæringa skal no forskast på, og det skal mellom anna skje frå Høgskulen i Volda. Les mer

Volda mannskor inviterer til korkafé

Søndag 29. oktober byr Volda mannskor inn til korkafé på Berte Kanutte- bygget ved Høgskulen i Volda. Les mer

Kjemi på kjøkkenet

Torsdag 26. oktober blir det boklunsj ved Høgskulebiblioteket i Volda, og då vil forfattar Erik Fooladi snakke om den populærvitskapelege boka si: «Kjemi på kjøkkenet». Les mer

Går til kamp mot einsemda

–Mange føler seg einsame og åleine. Tenk for eit mykje betre samfunn vi kan få om mange av oss gjer det til ein vane å invitere ein til i kvardagen – enten det er til middag, ein tur, eit vorspiel, ein fest, eller ein filmkveld. Les mer

Ny studentrekord ved Høgskulen i Volda

Det har aldri før vore fleire studentar ved Høgskulen i Volda som i haust. Den nye rekorden er på 4.184 studentar, omlag 9 prosent fleire studentar enn i 2016. Les mer

«Volda er eit Twin Peaks»

–Volda er eit fjord-Twin Peaks – ei lita bygd som er nokså unik på verdsbasis, fylt opp av ein god del litt spesielle figurar. Inkludert meg! Les mer

Digitaliseringa i fokus

Digitaliseringa av Noreg skyt fart. Likevel seiast det at vi berre har sett byrjinga på ei stor omvelting. Kunnskap i Vekst 2017 set fokus på kva status på digitaliseringa er, og kor vegen vidare kan gå. Les mer